Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 2020/2021

Bild för Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 2020/2021
  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan
Anmälan

Är du intresserad av människan i arbetslivet? På kandidatprogrammet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor i Uppsala lär du dig att identifiera, analysera och hantera personal- och arbetslivsrelaterade problem. Hur kan man arbeta med kompetensförsörjning, som att rekrytera, behålla och utveckla personal? Hur samspelar individ, grupp och organisation? Vilka faktorer i en organisation påverkar personalarbetet? Frågorna är exempel på områden som behandlas under utbildningen.

Om programmet

I programmet som ges i Uppsala läser du under de två första åren gemensamt med andra om arbetslivets pedagogik, sociologi, och psykologi, samt grundläggande företagsekonomi och arbetsrätt. Under det sista året väljer du att fördjupa dig i någon av de personalfrågor som behandlar kompetensutveckling, organisation och ledarskap, eller psykologi.

Programmet ger en grundläggande kunskap för att förstå samspelet mellan individ, grupp och organisation, samt att identifiera, analysera och hantera personal- och arbetslivsrelaterade problem.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med pedagogik, sociologi, eller psykologi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Catja Lövstrand
Läser: Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

Varför valde du den här utbildningen?
- Det var på grund av mitt tidigare jobb som department manager (ungefär som avdelningschef) på HM - det gav mig blodad tand att lära mig mer om personal och människor!

Varför föll valet på Uppsala universitet?
Jag har bott i Uppsala de senaste tre åren och det föll sig rätt så naturligt att söka hit då jag byggt upp privatliv, kontaktnät till extrajobb och så har jag nära till familjen. En sak som jag tyckte speciellt var bra var att man fick söka in med arbetslivserfarenhet, det gav i alla fall mig möjligheten att komma in på programmet trots ej full pott i alla betyg från gymnasiet.

Hur är utbildningen upplagd?
- Det är cirka 3-4 undervisningstillfällen i veckan á 2 timmar. Vi har endast en delkurs åt gången vilket ger dig väldigt mycket egen studietid. Vid varje delkurs ingår det oftast 1-2 seminarietillfällen och då har vi blivit indelade i grupper och får styra arbetet själva och se till så det är klart till deadline, samt en salstenta och eventuellt någon individuell inlämningsuppgift.

Vad tycker du om utbildningen?
- Hittills så stormtrivs jag med utbildningen och kunde inte vara gladare över mitt beslut att börja studera igen. Jag hade inte förväntat mig något speciellt så jag har bara varit positivt överraskad, med allt!

Vad hoppas du att utbildningen ska leda till?
- Jag hoppas att den ska leda mig till mitt drömyrke, exakt vad det är vet jag inte än men jag vet att jag känner att jag är på god väg att komma dit.

Upplever du någon skillnad mellan gymnasiestudier och universitetsstudier?
- Ja, det är stor skillnad då universitetsstudier ger dig helt och hållet arbete under eget ansvar. Du får lägga upp din tid EXAKT hur du vill och är man planeringsfreak som jag och gärna vill bestämma sitt eget dagsschema så passar det mig som handen i handsken. Dessutom är det väldigt skönt att endast ha en kurs åt gången vilket ger dig möjlighet att lägga all fokus på ett ämne.

Vad vill du ge för råd till och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
- Tveka INTE att söka. Allt som har med Uppsalas studentliv är SÅ kul! Du kan aldrig få för mycket kunskap och utbildning. Information är makt!

Tre snabba
1. Det bästa med att plugga
- Arbete under eget ansvar.

2. Det bästa med Uppsala universitet
- Att det är ett stort universitet vilket ger dig oändliga valmöjligheter och sen får vi förstås inte glömma studentlivet med nationer och allt vad det innebär!

3. Det bästa med Uppsala som stad
- Uppsala är en liten storstad, det är nära till allt och trots att jag började plugga i samma stad som jag bott i de senaste tre åren, så har jag verkligen fått se en ny sida av Uppsala vilket jag älskar!

Registrera ditt intresse

Upplägg

Under de två första terminerna läser du pedagogik, sociologi, psykologi samt en gemensam beteendevetenskaplig metod/projektkurs.

Utbildningen fortsätter sedan med företagsekonomi under tredje termin samt en kurs i arbetsrätt fjärde terminen.

Den femte och sjätte terminen på programmet väljer du att fördjupa dig i något av ämnena sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal, pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv eller psykologi.

Kurser inom programmet

Termin 1
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A, 15 hp
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A, 15 hp

Termin 2
Psykologi med inriktning mot arbetsliv A, 15 hp
Metod och projektarbete A, 15 hp

Termin 3
Företagsekonomi A, 30 hp

Termin 4
Arbetsrätt, 30 hp

Termin 5
Alternativ 1: Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B, 30 hp
Alternativ 2: Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B, 30 hp
Alternativ 3: Psykologi med inriktning mot arbetsliv B, 30 hp

Termin 6
Alternativ 1: Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 30 hp
Alternativ 2: Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C, 30 hp
Alternativ 3: Psykologi C, 30 hp

Om undervisningen

Inom utbildningen läser våra studenter ämnesvis på tre olika campus i Uppsala. Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen genomförs som föreläsningar, gruppövningar, seminarier, praktiska tillämpningsövningar och handledning.

Individuell kunskapskontroll sker genom skriftliga och/eller muntliga prov, normalt i slutet av varje delkurs. Andra examinationsformer kan också förekomma, till exempel redovisning av skriftliga arbeten i samband med undervisning. På samtliga kurser sätts betyget underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Studera utomlands

Du som studerar vid Uppsala universitet har möjligheter att berika dina studier vid något av de universitet som programmets institutioner eller Avdelningen för internationalisering har utbyte med. Det kan vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Karriär

Personal- och arbetslivsfrågor omfattar ett brett område av arbetsuppgifter och återfinns inom alla arbetsmarknadens områden på olika nivåer inom såväl offentliga organisationer som privata företag.

I princip alla större organisationer - företag, myndigheter, kommuner, landsting och intresseorganisationer - har någon typ av personalavdelning. Många personalvetare är anställda inom offentlig eller privat sektor, men kan också vara egna företagare eller konsulter. Några exempel på arbetsuppgifter är

  • personalplanering och rekrytering
  • utbildningsplanering
  • kompetensutveckling
  • organisationsutveckling
  • förhandlings- och utredningsverksamhet
  • information och personalsocialt arbete.
Andra arbetsuppgifter kan vara arbete med personalfrågor för parterna på arbetsmarknaden. Exempel på sådana frågor är arbetsmarknads-, utbildnings- och socialpolitik, utredningar rörande arbetsmiljö, personalpolitik och medbestämmande samt facklig utbildningsverksamhet.

Arbete med personalfrågor inom arbetsmarknadsförvaltningen innebär bland annat arbetsförmedling, arbetsvård, yrkesvägledning, försäkringsfrågor samt sysselsättnings- och arbetsmarknadsplanering.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P2300 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Urval: Betyg (37 %) - Högskoleprov (33 %). 30 % av platserna reserveras för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa platser används betygsurval, för hälften provurval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

180 HP

VT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-10-15

Anmälningskod: UU-P7300 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Urval: Betyg (37 %) - Högskoleprov (33 %). 30 % av platserna reserveras för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa platser används betygsurval, för hälften provurval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Annica Eriksson

annica.eriksson@soc.uu.se

018-471 10 74

Sociologiska institutionen

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 624, 751 26 UPPSALA

info@soc.uu.se