Allmänna utbildningsfrågor

 • Var hittar jag schemat?

Schemat finns i Studium. Det publiceras senast 5 veckor innan kursstart. Du kan också söka fram ditt schema på schema.uu.se

 • Vad är det för litteratur på kursen? Var hittar jag den?

Litteraturlistan finns i kursplanen för respektive kurs. Kursplan, litteraturlista och schema hittar du i Studium . Det ligger publikt för alla, dvs du behöver inte vara inloggad för att kunna se det. Vissa litteraturval sker i samråd med undervisande lärare och publiceras därför inte i kursplanen. Det gäller till exempel Uppsatskursen på C-nivå.

 • Har ni antagning både höst och vår?

Ja, förutom på socionomprogrammet där vi endast antar studenter på höstterminen. Samt på kurserna på avancerad nivå som ges antigen på våren eller hösten. När dessa ges framgår i utbildningskatalogen.

 • Kan jag tillgodoräkna det jag tidigare läst?

Efter antagning till en kurs eller ett program kan institutionen titta på om något av det du läst tidigare kan tillgodoräknas. Tyvärr så tittar vi inte på tillgodoräkningsfrågor innan vi vet om en student är antagen till studier hos oss. Det beror på att ett tidigt utlåtnade kan bli ogilltigt om programmet eller kursen förändras innan antagning.Varje ärende bedöms individuellt utifrån tidigare studier.

 • Jag vill boka ett studiesamtal, hur gör jag det?

Du kan antigen ringa eller skicka e-post till studievägledarna för att boka ett samtal. Du hittar kontaktuppgifter på sociologiska institutionens hemsida, studievägledning.

 • Jag har problem att registrera mig på kursen jag är antagen till, vart vänder jag mig?

Du vänder dig till Sociologiska institutionens kursadministration på telefon 018-471 51 87 eller e-post .

 • Vad kan jag arbeta med efter studierna i sociologi eller socialpsykologi?

Karriärvägarna är många för sociologer och socialpsykologer inom en rad olika områden i samhället. Sociologer och socialpsykologer återfinns inom olika myndigheter, företag eller organisationer där kunskaper om människan som sociala varelser och som del i samhället kommer till sin rätt. Som sociolog och socialpsykolog är du särskilt kunnig i att utföra utredningar, utvärderingar och olika former av undersökningar. Det handlar om att kunna analysera och förstå olika aspekter som till exempel genus, etnicitet, utbildning, brottslighet, social ojämlikhet och olika typer av maktförhållanden.  Du kan arbeta med frågor som handlar om välfärd och levnadsätt, miljö, teknikanvändning, kultur och media, arbetsmarknad och arbetsliv, personal- och arbetsmiljöfrågor, jämställdhet, socialpolitik, mångfald, samhällsplanering, organisationsutveckling, rehabilitering och behandlingsarbete.

En sociolog eller socialpsykolog kan till exempel arbeta som analytiker, handläggare, utredare, markandsförare, ombudsman, projektledare, samordnare, informatör, arbetsförmedlare, förhandlare, rådgivare och administratör

Som färdigutbildad sociolog och socialpsykolog är du väl förberedd för kvalificerade arbeten där dina arbetsuppgifter till exempel kan vara att utreda och utvärdera, ta fram underlag för beslutsfattande, leda projekt, handlägga ärenden samt arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete. Du kan dessutom läsa vidare på avancerad nivå för att sedan ha möjlighet att söka till forskarutbildning.

För mer utförlig information om sociologers och socialpsykologers arbetsområden rekommenderar vi Sacos sida: Yrken A-Ö. Titta särskilt på Samhällsvetare, Beteendevetare och Personalvetare och läs vidare om de kategorier som presenteras inom respektive område.

PA-programmet

 • Hur får jag en ”personalvetarexamen”?

Det är en generell examen  (ingen yrkesexamen) vilket betyder att examen ska innehålla ett huvudområde på 90 hp, ett biområde på  minst 30 hp samt resterande poäng så att det blir 180 hp totalt. Se mer om huvudområde och biområde på sidan examen . Den här generella examen kan man antingen läsa till inom ett program eller med fristående kurser.
PA-programmet revideras HT-18 (gjordes om). Se upplägget här, PA-program.
Nu ingår vissa renodlade programkurser.

 • Vad kan man arbeta med efter utbildningen?

Programmet ger en teoretisk men bred utbildning inom beteendevetenskap, arbetsrätt och företagsekonomi. Den breda utbildningen gör att man kan arbeta inom många olika områden som offentliga organisationer (kommun, staten), privata företag (IKEA, HM, ICA), mindre företag, arbetsförmedling, bemanningsföretag mm. Olika titlar som kan förekomma när man söker arbeten: personaladministratör, personalhandläggare, personalman, personalspecialist, personalstrateg, personalutvecklare, personalvetare,HR-generalist, HR-konsult, HR-specialist, HR-utvecklare.

 • Hur är utbildningen upplagd på campusområden och är man där varje dag?

Studierna bedrivs på tre olika campusområden. I den här länken ser du de olika ämnena (kurserna) och kommer vidare till schema, kursplan, litteraturlista mm samt respektive institutions hemsida. Även då det är heltidsstudier så kanske det är 6-8 timmars lärarledd undervisning per vecka, resten är egna grupparbeten, seminarier, inläsning mm. Se respektive kursschema.

 • Är det bara start på hösten?

Programmet startar både på hösten och våren.

 • Jag undrar hur man söker i urvalsgruppen med arbetslivserfarenhet?

Det är då bra ju fler urvalsgrupper man kan kvalificera sig till (t ex även högskoleprovet) då man hamnar i alla urvalsgrupper man är behörig till. Urvalet är Betyg 37% - Högskoleprov 33% samt så reserveras 30 % av platserna för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid (de 30 % delas upp på hälften betygsurval och för hälften provurval). Den urvalsgrupp 30% (med fyra års arbetslivserfarenhet) styrks genom intyg. Det ska vara ett intyg från exempelvis din arbetsgivare (se mer förklaring på sidan antagning.se  om intyg)  dvs en dokumentation som styrker att du verkligen har haft en tjänst där det klart framgår datum när du började och slutade (eller om du fortfarande är anställd där) och omfattningen på tjänsten (exempel: minst 4 timmar  om dagen eller 20 timmar i veckan osv). Alla arbeten som du har ett intyg ifrån oavsett om det är i Sverige eller utomlands kan du räkna med (måste vara fyra år tillsammans). Som arbetslivserfarenhet räknas en eller flera anställningar från det år man fyller 16. Från gymnasietiden får man endast räkna arbete under sommarloven. Det är UHR (Universitets- och högskolerådet) som sköter antagningen och det är även dit intygen ska. All ansökan görs genom antagning.se  och  intygen kan du själv ladda upp, se ladda upp intyg. Om du inte kan ladda upp intygen själv så skickar du dina papper till Antagningsservice FE 20101 839 87 Östersund (skicka aldrig några original). Se mer information på antagning.se  . Viktigt att intygen kommer in i tid.

 • Finns det möjlighet till utlandsstudier inom programmet?

Som du ser om du klickar in på sidan om utlandsstudier  finns det lite olika sätt att åka utomlands på. Vad det gäller de institutioner som har ett samarbete inom programmet är det bara EDU (pedagogikämnet) som har avtal på institutionsnivå (se EDU hemsida om utlandsstudier) övriga institutioner hänvisar till Avdelningen för Internationalisering (AI). Man tar kontakt med Avdelningen för Internationalisering för mer information om möjliga länder och universitet. De har även informationsmöten som de annonserar om på deras hemsida. Det är bra att vara ute i god tid när det gäller att planera för sina utlandsstudier.

 • Hur gör man om man vill tillgodoräkna sig kurser som man har läst tex utomlands?

Om du funderar på att läsa kurser som du kan tillgodoräkna dig delkurser inom en kurs (eller en hel kurs) så ska du kontakta den institutionen med de kurser som du är intresserad utav (kursplan och litteraturlista på de kurserna). Den ämnesinstitutionen gör då en preliminär bedömning vad kurserna kan motsvara.  Om du vill läsa helt andra kurser så är du friare att välja. Man blir mer begränsad av val av ställen och kurser om man har tänkt sig tillgodoräknande motsvarande kurser inom programmet. Det kan då vara en fördel att förlänga sin utbildningstid med en eller två terminer och läsa något helt annat dvs kurser som mer kompletterar programmet eller kurser som speglar landets kultur (kombinera med roliga kurser i största allmänhet). Är det så att man åker på ett utbyte begär man studieuppehåll från programmet (möjlighet att söka en eller två terminer per ansökan).

 • Hur ansöker jag om studieuppehåll från programmet?

Studieuppehåll från programmet ansöker du om.  Studieuppehållsblankett för programmet finns hos din programstudievägledare (sociologen).

 • Kan man bygga en examen med fristående kurser motsvarande PA-programmet?

Det går till stor del. Från Ht-18 är det ny utbildningsplan för PA-programmet. Det är flera programkurser men i övrigt så samläser man med de som läser fristående kurs. Det är en kurs, Metod och projektarbete A, 15 hp, som är unik för just programmet, i övrigt är det samläsning på kurser. Se mer om hur du bygger din egen examen på sidan bygg din examen. Du kan läsa kurser på många olika universitet och högskolor.  Det är viktigt att du tittar på vilken examensordning som gäller på det stället du vill ta ut din examen (se mer om examen).

 • Vad är en generell examen?

En generell examen består av huvudområde, biområde och högskolepoäng (på helt avslutade kurser) på totalt 180 hp. Se mer om examen på sidan examen . Examen kan man läsa in antingen genom att läsa fristående kurser eller välja att läsa inom ett program. Det är ingen skillnad på examen om man har läst kurserna inom program eller som fristående kurs. Viktigast att tänka på för att nå en examen är: huvudområde, biområde och tillräckligt med poäng för en fil kand (180 hp). En del väljer då att bygga sina val av fristående kurser utifrån programmets upplägg (se PA-programmet) men det är inget måste för en examen.

 • Hur ser antagningspoängen ut till PA-programmet?

På antagning.se  finns statistik till både program och kurser (antagningsstatistik).Om du vill ha antagningsstatistik efter reservantagning bör du vända dig till respektive institution.  

 • Ingår det någon praktik inom PA- programmet?

Det ingår ingen praktik inom PA-programmet utan det här är en teoretisk utbildning. Utbildningen ska vara forskningsförberedande. Praktiska moment försöker man väva in genom att ha föreläsare utifrån, verklighetsbaserade praktikfall, projektarbeten riktad ut mot företag mm.

 • Finns det något masterprogram inom PA (HR- området) i Uppsala?

För nuvarande finns ingen specifik HR-master i Uppsala. Det finns ett masterprogram, Masterprogrammet i samhällsvetenskap som är ett samarbete mellan olika institutioner som exempelvis inom ämnena sociologi och psykologi.

Socionomprogrammet

 • Kan jag byta utbildningsort till Uppsala?

Om du läser socionomprogrammet på annan ort kan du inte hoppa in i Uppsala istället. Du behöver söka programmet från början via antagning.se . Efter antagning så kan institutionen bedöma om du eventuellt kan tillgodoräkna något av tidigare studier.  Undantaget är om du vill läsa termin 7 i Uppsala. På termin 7 erbjuder vi valfria kurser i socialt arbete även som fristående kurser. Dessa är även öppna att söka för studenter som inte läser socionomprogrammet vid Uppsala universitet.

 • Ger ni socionomprogrammet på distans?

Nej, det gör vi inte. All undervisning sker på plats i Uppsala. Undantaget är om den Handledda verksamhetsförlagda utbildningen på termin 5 som kan förläggas i någon av kommunerna i Uppland eller i en students hemkommun om studenten själv ordnar en praktikplats där

 • Kan jag läsa fristående kurser och bygga min egen socionomexamen?

Nej, det går inte. De kurser som ingår i socionomprogrammet finns inte som fristående kurs. Undantaget är kurser som ges på avancerad nivå under termin 7.

 • Vilka kurser ingår i socionomprogrammet i Uppsala?

De kurser som ingår i socionomprogrammet finns listade i studieplanen med kurskod och länk till respektive kursplan.

 • Jag har läst på annan ort tidigare kan jag tillgodoräkna det i programmet

 Efter antagning till programmet kan institutionen titta på om något av det du läst tidigare kan tillgodoräknas. Som student behöver du vara antagen till programmet innan vi bedömer tillgodoräkningsärendet. Det beror på att ett tidigt utlåtnade kan bli ogilltigt om programmet förändras innan antagning.  Varje ärende bedöms individuellt utifrån tidigare studier.

 • Har ni antagning både höst och vår?

Nej, vi antar endast studenter till socionomprogrammet på hösten varje år. Sista ansökningsdatum är den 15 april.  Ansökan sker via antagning.se

 • Kan jag läsa vidare efter programmet?

Ja. Vid Uppsala universitet erbjuder vi Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning sociologi. Från hösten 2020 erbjuder vi även inriktningen socialt arbete inom masterprogrammet i samhällsvetenskap. En del väljer att vidareutbilda sig till diakon.  Efter ett par års arbete är det även möjligt att vidareutbilda dig till psykoterapeut.

 • Vilken typ av examen får jag efter socionomprogrammet?

Socionomprogrammet leder fram till en socionomexamen som är en yrkesexamen. Du kan även ansöka om en kandidatexamen i socialt arbete. Du hittar mer information på universitetets sida om examen

 • Finns det utbytesmöjligheter inom programmet?

Vid Uppsala universitet finns internationella kansliet som arbetar med studentutbyten. De studenter som vill åka på utbyten vänder sig till Internationella kansliet och kan göra på två olika sätt: Antingen tar de studieuppehåll från programmet och läser något helt annat under utbytet. Eller så tittar vi innan, på de kurser de vill läsa och godkänner dem som en del i programmet innan de åker iväg.  Du hittar mer information på sidan om utlandsstudier.

 • Kan jag ta studieuppehåll från programmet?

Ja, det går att ansöka om studieuppehåll från programmet. Detta ska diskuteras med studievägledningen för lämpligt upplägg samt för återkomst till studierna efter studieuppehållet.

Last modified: 2021-06-18