Study Counsellors at the Department of Sociology

At the department there are two study counsellors. Feel free to contact them whenever you need guidance, advice or information concerning your studies at the department.

door leading to sociology

You can contact the counselor when you need advice on studying at the institution or study guidance, information about study and career choices, advice on study habits and about possible problems with the studies, etc.

If you booked a time but cannot attend, please remember to cancel the meeting by phone or email. Please find contact information bellow.

For questions not directly related to the Department of Sociology there is the Student Services and Study Counsellors and Career Office

Telephone hours and contact

During semester: Monday - Thursday at 10-12

Katriina Östensson
Phone: 018-471 15 05

E-mail: studievagledare@soc.uu.se

Postal address:
Uppsala University
Dep. of Sociology
Box 624
SE-751 26 Uppsala

Visiting address:
Thunbergsvägen 3H

Tillgodoräkning, studieuppehåll och studieavbrott

Tillgodoräkning

Om du tidigare har läst och blivit godkänd på en likande kurs på annan ort eller vid Uppsala Universitet kanske du funderar på om något av den går att tillgodoräkna? När vi bedömer tillgodoräkningar tittar vi på vad du tidigare läst och jämför kursmål, kurslitteratur samt kursinnehåll. En tillgodoräknad del kan endast användas en gång i din totalsumma av högskolepoängen du samlar ihop.

Om du vill tillgodoräkna en hel kurs från annan ort i din examen utförs detta av Examensenheten när du ansöker om examen. Det är endast för Socionomprogrammet som leder till en yrkesexamen som institutionen bedömer tillgodoräkning av hel kurs.

Här finns länk till blanketten som du fyller i för att ansöka om tillgodoräkning:

Studieuppehåll

Ibland är det svårt att få ihop studierna med resten av livet eller så kan det vara så att studierna inte riktigt gått som det var tänkt. Då kan det behövas ett studieuppehåll. Om du ansöker om och beviljas ett studieuppehåll finns möjlighet att återuppta studierna efter studieuppehållet. Studieuppehåll beviljas vanligen för en termin eller för ett år i taget. Under studieuppehållstiden kan du ta igen eventuella kurspoäng som saknas. Vi hjälper gärna till med en planering om det behövs. Här finns länk till blanketten som du fyller i för att ansöka om Studieuppehåll:

Studieavbrott

Det kan även vara så att du väljer att läsa något annat program eller kurs istället och inte vill fortsätta med det du just nu läser. Då är det bra om du meddelar ett studieavbrott till oss, så att vi vet vad du beslutat. Fördelen för dig är att du då även slipper få meddelanden och påminnelser från oss som inte längre är relevant för dig. Anmälan om studieavbrott sker via en blankett som finns på länken nedan:

Vid frågor kontaktar du oss på studievägledningen: studievagledare@soc.uu.se

Special Needs and Extra Support

The disability coordinators
 

Dyslektikerna - Student organization for students whit dyslexia (information only in Swedish).

Other resources

The Language Workshop offer consultations about written and oral presentations on an individual basis in both Swedish and English.

The Student Health Centre has a team of specialists: psychologists, counsellors, therapists, a nurse and doctors, all with the focus on student related health issues. So, if life is tough, you have started missing exams or just need someone to talk to, they are here for you.

Someone to talk to

The Univerity chaplaincy aim to create spaces and venues where you get the opportunity to meet other people and share experiences of life and faith. They are bound by confidentiality and accept everyone, regardless of belief, sexual orientation and gender identity or ethnicity.

Equal opportunities: Our aim is that UU will be an inclusive and safe study environment and workplace. At the Department of Sociology and CESAR, you can contact our Equal Opportunities Officer Katriina Östensson if you have questions or want to discuss something that has happened.