Student

This page is for those who are already a student at the Department of Sociology. If you are curious about our courses and programs you can find more information on this under education

Uppsamlingsseminarium för uppsatsopponering

För de som tidigare inte blivit klara med sin uppsats finns nu möjlighet att lämna in uppsatsen till höstens uppsamlingsseminarium.

Sista datum för inlämning av uppsatser för uppsamlingsseminarierna HT21 är måndag 27/9 klockan 10.00. Seminarierna kommer att äga rum under perioden 4-8/10. Uppsatsinlämningen sker till: reza.azarian.uu@analys.urkund.se.

Samhällsvenskapliga fakultetens periodindelningar

Period

Våren 2021

Hösten 2021

Våren 2022

Hösten 2022

Våren 2023

1 18/1-21/2 30/8-30/9 17/1-17/2 29/8-29/9 16/1-16/2
2 22/2-28/3 1/10-3/11 18/2-23/3 30/9-2/11 17/2-22/3
3 29/3-3/5 4/11-7/12 24/3-1/5 3/11-6/12 23/3-27/4
4 4/5-6/6 8/12-16/1 2/5-5/6 7/12-15/1 28/4-4/6

      

Last modified: 2021-10-29