Student

This page is for those who are already a student at the Department of Sociology. If you are curious about our courses and programs you can find more information on this under education

Our courses

In the list below you will find the department's courses at both the first cycle and seconded cycle  (master level). Please note that some courses only are given within certain programs, and you cannot apply to them as a freestanding course! Select semester in the box below and then choose whether you want to see the courses alphabetically or sorted by level (basic / advanced level). Links will take you through to the Student Portal. Observe that the first cycle courses only are given in Swedish.

Samhällsvenskapliga fakultetens periodindelningar

Period

Våren 2019

Hösten 2019

Våren 2020

Hösten 2020

Våren 2021

1 21/1-20/2 2/9-2/10 20/1-19/2 31/8-30/9 18/1-21/2
2 21/2-24/3 3/10-5/11 20/2-25/3 1/10-3/11 22/2-28/3
3 25/3-5/5 6/11-8/12 26/3-30/4 4/11-7/12 29/3-3/5
4 6/5-9/6 9/12-19/1 1/5-7/6 8/12-17/1 4/5-6/6

      

Uppsatsseminarier hösten 2019

Uppsatsseminarier:

Seminarier hålls under perioden tisdag 14/1 – fredag 17/1 2020

Inlämning:

Inlämning av uppsatser sker senast tisdag den 7 januari klockan 10:00
Ett utskrivet exemplar av uppsatsen lämnas i seminarieordförandes postfack och laddas upp till Studentportalen (senast klockan 10.00 den 7 januari).  Den uppladdade filen överförs automatiskt till Urkund för kontroll av ev. oredovisade källor. OBS samma fil som skrivits ut skall laddas upp - paginering måste stämma! En ifylld blankett skall medfölja den inlämnade uppsatsen! Examinator/seminarieordförande gör släppbarhetsbedömning och seminariescheman med 'släppta' uppsatser anslås senast klockan 16 fredagen den 10 januari.

Examinatorer:

Sociologi och Samhällskunskap D: : Jacob Strandell, Lise Eriksson och Andreas Melldahl
Socialpsykologi: Reza Azarian
Sociologi AOP: Michael Allvin

Schema

Sociologi AOP C (Fredriks grupp)

Sociologi C (Jacobs grupp)