Studievägledning vid Sociologiska institutionen och CESAR

På institutionen finns två studievägledare. De finns tillgängliga under angivna telefontider. Då institutionen nu utför kontakt med studenter på distans är studievägledarna tillgängliga främst via e-post samt på telefon under angivna telefontider. Det går även bra att boka in längre samtal som utförs via telefon eller Zoom. Här finns information om hur du laddar ner Zoom om du inte redan har det installerat. 

Studievägledare är även närvarande under introduktionen på A-nivå och vid programstarter samt informerar blivande studenter vid t.ex. Universitetsdagen som infaller varje vår.

svängdörr till sociologi

Studievägledaren kontaktar du när du behöver råd angående studier vid Sociologiska institutionen och CESAR - Centrum för socialt arbete, eller personlig vägledning, information om studier och yrkesval, rådgivning om studievanor och angående eventuella problem med studierna m.m.

Om du bokat en tid men får förhinder, vänligen kom i håg att avboka samtalstiden via telefon eller e-post.

Vid mer övergripande frågor kan du med fördel vända dig till Enheten för studie- och karriärvägledning. Enheten finns i Segerstedthuset.

Telefontider och kontakt

Katriina Östensson  
Under terminstid: Måndag - torsdag kl. 10-12
Telefon: 018-471 15 05
Vid specifika frågor gällande kurser och program. Samt  frågor om tillgodoräkning, studieuppehåll eller studieavbrott.

Maria Ljungqvist 
Telefon 0498-108245
studievagledning@soc.uu.se 
Vid allmänna frågor om studier. 

Maila gärna på e-post: studievagledare@soc.uu.se

Postadress:
Uppsala universitet
Sociologiska institutionen
Box 624
751 26 Uppsala

Besöksadress:
Thunbergsvägen 3H

Stöd vid särskilda behov

Samordnare för studenter med funktionshinder 

Dyslektikerna - är en förening av och till studenter med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Förändrade kurser och uppsamlingstentamina

Då kurserna förändras erbjuds de studenter som ännu släpar högskolepoäng från dessa kurser att tentera enligt det tidigare examinationsupplägget i enlighet med ”Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet”
För nuvarande finns inga sådana förändringar.

Övriga resurser

Språkverkstaden erbjuder alla studenter på grund- och avancerad nivå vid universitetet vägledning i skriftlig och muntlig framställning.

Studenthälsan är till för studenterna vid Uppsala universitet och SLU och har till uppgift är att ge stöd i studierelaterade frågor när orken inte riktig räcker till. På Studenthälsan finns läkare, sjuksköterskor, kuratorer och psykologer, med studierelaterade problem som expertområde. Studenthälsan erbjuder också kurser och workshops i att hantera stress, öka ditt självförtroende och träning i att tala inför andra. 

Någon att tala med

Universitetskyrkan finns till för studenter och personal vid Uppsala universitet och SLU. De har tystnadsplikt och du är välkommen dit oavsett vad du tror eller inte tror på.

Lika villkor: Vi arbetar för att UU ska vara en inkluderande och trygg studiemilljö och arbetsplats. Vid Sociologiska institutionen och CESAR kan du vända dig till vårt Lika villkorsombud Katriina Östensson om du har frågor eller vill diskutera något som inträffat. 

Intresserad av utbytesstudier?

Sociologiska institutionen har studentutbytesavtal med Heidelberg Universitet, Tyskland, Max Weber Institut für Soziologie och Faculty of Humanities, Prag, Tjeckien, Charles University. För mer information och ansökan kontakta utbyteskoordinator Alexander Dobeson.

Vi hänvisar de studenter som är intresserade av att läsa utomland vid annat lärosäte till Avdelningen för Internationalisering. De studenter som vill åka utomlands (förutom till  Universitetet i Heidelberg och Faculty of Humanities, Prag) vänder sig till Avdelningen för Internationalisering för information och ansökan. Uppsala universitet har utbyten över hela världen och inom en mängd olika ämnen. Utbytesstudier ger internationell erfarenhet och nya perspektiv. Dessutom får studenterna ökade språkkunskaper och möjlighet att lära känna en annan kultur. Som student vid Uppsala universitet har du många möjligheter att studera utomlands via något av universitetets utbytesavtal.