Studentorganisationer vid Sociologiska institutionen

Vid Sociologiska institutionen finns två studentföreningar:

Dynamicus är personalvetarnas studentförening i Uppsala. Dynamicus drivs ideellt av personalvetarstudenter och är en resurs i såväl studierna som på fritiden. Föreningen utgör ett praktiskt komplement till utbildningen och sätter extra guldkant på den sociala tillvaron. Dessutom skapar föreningen förutsättningar inför framtiden genom kontakter med arbetslivet.
Dynamicus har arbetat fram en handbok  som kan vara ett bra hjälpmedel när man är ny som student. Handbok. 

Socionomus är Socionomprogrammets studentförening som arbetar för gemenskap och organisation för studerande och alumner inom Socionomprogrammet och socialt arbete vid Uppsala Universitet. Dess främsta syfte är att samla studenter vid festligheter, aktiviteter och för att driva och lyfta fram gemensamma frågor. Föreningen fungerar som en länk mellan studenter och berörda institutioner på universitetet samt erbjuder kontakter med arbetslivet.

För samtliga studenter vid Uppsala universitet:

Uppsala studenkår finns för samtliga studenter vid Uppsala universitet och arbetar för studentinflytande, och med en mängd studentfackliga och studiesociala frågor.

På uppdrag av Uppsala studentkår finns två studiebevakare på Samhällsvetenskapliga fakultet. De fungerar som en länk mellan studenterna, kåren och fakulteten, och arbetar med att på olika sätt förbättra studenternas situation.