Student

Denna sida vänder sig till dig som redan är student vid Sociologiska institutionen. Om du är nyfiken på våra kurser och program hittar du mer information om detta under utbildning. För studenter på Socionomprogrammet och kurser i socialt arbete hävisar vi till CESAR - Centrum för socialt arbete

Uppsamlingsseminarium för uppsatsopponering

För de som tidigare inte blivit klara med sin uppsats finns nu möjlighet att lämna in uppsatsen till höstens uppsamlingsseminarium.

Sista datum för inlämning av uppsatser för uppsamlingsseminarierna HT21 är måndag 27/9 klockan 10.00. Seminarierna kommer att äga rum under perioden 4-8/10. Uppsatsinlämningen sker till: reza.azarian.uu@analys.urkund.se.

Samhällsvenskapliga fakultetens periodindelningar

Period

Våren 2021

Hösten 2021

Våren 2022

Hösten 2022

Våren 2023

1 18/1-21/2 30/8-30/9 17/1-17/2 29/8-29/9 16/1-16/2
2 22/2-28/3 1/10-3/11 18/2-23/3 30/9-2/11 17/2-22/3
3 29/3-3/5 4/11-7/12 24/3-1/5 3/11-6/12 23/3-27/4
4 4/5-6/6 8/12-16/1 2/5-5/6 7/12-15/1 28/4-4/6

      

Senast uppdaterad: 2021-10-29