Student

Denna sida vänder sig till dig som redan är student vid Sociologiska institutionen. Om du är nyfiken på våra kurser och program hittar du mer information om detta under utbildning. För studenter på Socionomprogrammet och kurser i socialt arbete hävisar vi till CESAR - Centrum för socialt arbete

Samhällsvenskapliga fakultetens periodindelningar

Period

Våren 2020

Hösten 2020

Våren 2021

Hösten 2021

Våren 2022

1 20/1-19/2 31/8-30/9 18/1-21/2 30/8-30/9 17/1-17/2
2 20/2-25/3 1/10-3/11 22/2-28/3 1/10-3/11 18/2-23/3
3 26/3-30/4 4/11-7/12 29/3-3/5 4/11-7/12 24/3-1/5
4 1/5-7/6 8/12-17/1 4/5-6/6 8/12-16/1 2/5-5/6

      

Senast uppdaterad: 2021-06-23