Sociologiska institutionen

Sociologiska institutionen finns i kvarteret Engelska parken. Studievägledning, ledning, anslagstavlor, postfack mm finns på plan 1 (1½ tr.) i hus 3.

Studievägledarna har telefontid måndag-torsdag 10-12. Besökstid efter överenskommelse.

Uppsala
Studenter som har frågor om kurser med studieort Uppsala, kontakta studerandeexpeditionen på e-post info@soc.uu.se

Gotland
Studenter som har frågor om kurser med studieort Visby, kontakta Studentservice Campus Gotland studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3H,
Postadress: Box 624, 751 26 UPPSALA
E-post: info@soc.uu.se

Stf. prefekt:

Bitr. prefekt :

Föreståndare:

Stf. föreståndare:

Bitr. föreståndare:

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration: