Utlandssvenskar om religion

Forskare: Erika Willander, FD (Svenska kyrkans analysenhet)

Finansering: Forskartjänst i sociologi vid Svenska kyrkans analysenhet, Ärkebiskopen och generalsekreterarens sekretariat.

Projektbeskrivning: Religiösa övertygelser har historiskt sett varit en bidragande orsak till att svenska medborgare valt att flytta utomlands. Då var USA det land många svenska medborgare flyttade till för att utöva sin religion fritt. Idag är fortfarande USA ett av de länder dit många svenskar väljer att flytta. Det finns inte några tidigare studier som visar ifall svenska medborgare bosatta utomlands har starkare religiösa övertygelser eller är mer positivt inställda till religion jämfört med dem som fortfarande är bosatta i Sverige. Enligt förstudier genomförda av Samhälle, Opinion och Medier (SOM) vid Göteborgs universitet är svenska medborgare boende utomlands är en relativt understuderad grupp. Därför inleddes under hösten en enkätstudie riktad till denna grupp. Studien bygger på SOM institutets årliga enkätunderökningar i Sverige men har anpassats till att fånga upp särskilda aspekter relevanta för boende utomlands. Projektledare för SOM-institutets studie om utlandssvenskar är Maria Solevid, Göteborgs universitet.