Save the date 15-17 November

Hur möter vi de nya utmaningar som socialt arbete står inför när det gäller barn, unga, familj och äldre? Vilka frågor är aktuella inom områden som globala pandemier, migration, våld i olika former, psykisk ohälsa, digitalisering och grönt socialt arbete/hållbar utveckling?  

Lyssna till hur några internationellt erkända forskare i socialt arbete ser på:

Challenges and prospects in social work

Symposiet planeras att hållas i Humanistiska teatern, Uppsala universitet (beredskap finns att genomföra konferensen online). Keynote-föreläsningar följs av forskare som från ett svenskt/nordiskt perspektiv kommenterar. Under eftermiddagarna hålls parallella seminarier med presentationer från forskningsstudier och projekt.

Bekräftade keynote speakers:

  • Richard P. Barth, Professor and Chair, Executive Committee of the Grand Challenges for Social Work, former dean at University of Maryland School of Social Work, USA

  • Lena Dominelli, Professor, Chair of Social Work and Director, Programme on Disaster Interventions and Humanitarian Aid

  • Karen Healy, Professor and Head of Discipline Social Work and Counselling School of Nursing, Midwifery and Social Work, University of Queensland

  • Malcolm Payne, Emeritus Professor, Manchester Metropolitan University and Honorary Professor, Kingston University London/St George's University (medical school)

  • Elisabeth Stokoe, Professor of Social Interactions, Associate Pro Vice-Chancellor (REF), Loughborough University

Symposiet arrangeras av CESAR, Centrum för socialt arbete, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet och består av två delar. Vid genomförande på plats i Uppsala tillkommer en konferensavgift. Vid genomförande online är symposiet kostnadsfritt.

När? 15–17 november 2021.
Var? Humanistiska teatern, Uppsala universitet (beredskap finns att genomföra konferensen online).
För vem? Forskare inom socialt arbete.
Språk: Engelska.

Intresseanmälan

Önskar du mer information om konferensen? Vill du få inbjudan till konferensen när denna går ut? I så fall ser vi gärna att du fyller i vår intresseanmälan här. På detta sätt har vi lättare att nå ut med information till dig om konferensen. 

För frågor, kontakta Maritha Jacobsson.

Senast uppdaterad: 2021-02-25