Socionomstudenter vinner Socionomens uppsatstävling 2021.

2021-11-24

Grattis till Anna och Lovisa – vinnare av Socionomens C-uppsatstävlingen 2021

Anna Lindgren och Lovisa Kullgren två av CESAR:s tidigare socionomstudenter har vunnit Socionomens C-uppsatstävling 2021. 
Jury är landets socialhögskolor.

Författarna undersöker och problematiserar hur sexköp beskrivs i diskussionstrådar av män som skriver att de köper sex av kvinnor och män som skriver att de inte gör det. Syftet är att få kunskap om vilka konstruktioner av sexköp som finns och hur sexköp motiveras/inte motiveras.

Författarna påpekar att diskussioner om sexköp som förs i samhället kan tänkas påverka hur sexköp uppfattas som ett socialt problem och hur socialt arbete kring detta ska utformas. Därför är kunskap om föreställningar och motiv till sexköp relevant för socialt arbete. Socialtjänsten är en del av samhället som kommer i kontakt med klientgruppen sexköpare. Kunskaper om hur sexköpare ser på sexköpet kan behövas för att utveckla hur socialarbetare kan bemöta och arbeta med gruppen. 
Uppsatsens titel: Det oproblematiska sexköpet – en kritisk diskursanalys av diskussionstrådar på Flashback

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-05-09