Projektfinansiering från Forte

2019-10-16

Anna Olaison har beviljats 4,4 miljoner kronor i finansiering från Forte för projektet: "Hur skapas (o) jämlika bedömningar av äldres behov? En studie av biståndshandläggares interna diskussioner under behovsbedömningskonferenser i socialtjänsten".

Medverkande forskare är Annika Tagizadeh Larsson och Johannes Österholm från Linköpings universitet. Projektet pågår mellan 2020 och 2022. 

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-05-09