Professionell yrkesidentitet är en färdighet som kräver övning

2019-02-20

Personlig utveckling är en viktig del av vägen till professionskompetens inom socialt arbete. CESAR, Centrum för socialt arbete vid Uppsala universitet, har under senare år satsat extra resurser på socionomprogrammets kurser i PPU, personlig och professionell utveckling.

Läs hela artikeln i Framtidens Kärriär Socionom här

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-05-09