Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Föreläsare inom Uppsala universitet

Nedan listas de personer som har koppling till CESAR men som har sin anställning vid Sociologiska institutionen eller annan enhet vid UU. Utöver dessa tillkommer löpande gästföreläsare inom utbildningen. 

Forslund, Tommie
fil.dr vid Institutionen för psykologi. Kursansvarig för Psykologi i ett livslopssperspektiv.

Gäddman Johansson, Richard
doktorand vid Sociologiska institutionen

Lundemark, Mai  
doktorand vid Sociologiska institutionen

Nehlin Gordh, Christina  
med.dr. forskare. Inst. för neurovetenskap; Psykiatri
universitetslektor vid Sociologiska institutionen
 
Norén, Niklas  
fil.dr vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, lärare på Samtal och kommunikation i socialt arbete

Rejmer, Annika
Univeristeslektor vid Juridiska institutionen. Kursansvarig för Rätt och socialt arbete.

Sépulchre, Marie 
forskare vid Sociologiska institutionen

Torres, Sandra
professor i sociologi, ssk socialgerontologi vid Sociologiska institutionen

Wesolowski, Katharina
universitetslektor vid Sociologiska institutionen

Ågård, Pernilla
doktorand vid Sociologiska institutionen

Administrativ personal

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.