CESAR

Centre for Social Work

Welcome to CESAR – Centre for Social Work

CESAR – the Centre for Social Work was established on 1 January 2018 and is the home of Uppsala’s Social Work programme. The Centre is responsible for research, doctoral education and first- and second-cycle courses and study programmes in social work.

CESAR podcast

Challenges and prospects in social work - 15-17 November 2021

CESAR is organizing a symposium with international keynote speakers 15-17 November 2021. The theme for the symposium is "Challenges and prospects in social work". Read more about the symposium and registration here

Seminariedag 26/10: Unga arga människor

Välkommen på en seminariedag om Unga Arga Människor 26 oktober 2021 i Humanistiska Teatern, Thunbergsvägen 3C, Uppsala. Den här seminariedagen erbjuder en bred belysning som förhoppningsvis ger nya kunskaper och insikter och ökar förståelsen för arga unga människor och för de olika insatser som riktas till dem. Klicka här för program och anmälan

MEDARBETARPRESENTATION

Här kommer CESAR presentera nya medarbetare löpande. 

Michael Tärnfalk är socionom och fil.dr i socialt arbete och arbetar som lektor vid Cesar. Michael har tidigare arbetat med utsatta barn på fritidshem, särskilda ungdomshem, övervakare, familjehem och kontaktperson inom socialtjänsten för struliga tonåringar. Han har genomgått egen individualterapi, gruppterapi och familjebehandling. Har utbildning i naätverksarbete och lösningsfokuserad metod och har gått samtalsutbildning för radiopsykologen Margareta Berggren. 

Efter socionomexamen 1990 arbetade Michael som socialsekreterare i tio år vid socialtjänsten och på Fryshuset i Stockholm. Michael disputerade 2007. Michaels forskning inriktar sig på socialt arbete i gränslandet mellan straff-, social- och processrätt, där lagen utgör en särskild teoriram för såväl förutsättningar som hinder för samverkan mellan socialtjänsten å ena sidan och straffsystemet och dess aktörer å andra sidan. Hur socialtjänsten hanterar unga lagöverträdare är av särskilt intresse. 

Michael är projektledare för forskningsprojektet Barnets bästa när barn begått allvarliga brott tillsammans med professor Anna Kaldal och docent Charlotte Alm, båda vid Stockholms universitet. Michael har också startat ett nordiskt tvärvetenskapligt forskarnätverk med forskare inom juridik, kriminologi och socialt arbete, för och med forskare med intresse för samhällets åtgärder avseende unga lagöverträdare. 

Last modified: 2021-09-29