Två professorer invalda i forskningskommittéer

2018-10-03

Forskare vid sociologiska institutionen är aktiva medlemmar i internationella organisationer. Två av institutionens forskare valdes till nyckelpositioner vid världskongressen i sociologi som ägde rum i Toronto i juli. Professor emerita Hedvig Ekerwald valdes till vice-ordförande för ’Research Committee on History of Sociology(RC-08)’ medan professor Sandra Torres valdes till ordförande för ‘Research Committee on Aging (RC-11)’. Institutionen fortsätter med andra ord att vara en del av den sociologiska kartan.