Inbjudan till prisceremoni för Zetterbergpriset

2018-09-11

Som tidigare meddelats tilldelas årets Zetterbergspris professor Shamus Khan vid Columbia University. Prisceremonin kommer att hållas 27 september kl 14.15 i sal IV, universitetshuset. I anslutning till ceremonin ger pristagaren föreläsningen ”Understanding Sexual Violence”.

Inbjudan