Video om forskning om social exkludering av äldre

2018-08-10

Våra forskare ingår i olika internationella nätverk. Prof. Sandra Torres, till exempel, ingår just nu i det COST-finansierade europeiska forskningsnätverket ROSEnet. Sådana nätverk syftar till att inventera forskningsläget i olika ämnen och påverka samhällsdebatten kring dessa. 

I denna video ser du hur Sandra  - som delar ledarskapet över arbetsgruppen om civil exkludering inom ramen för ROSEnet– bidrar till att sammanfatta forskningsläget när det gäller social exkludering av äldre tillsammans med kollegor från detta nätverk.