Dis/connection symposium 27-28 september 2018

2018-06-07

Forskargruppen Cultural Matters vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet, anordnar ett symposium 27-28 september. Abstract skickas in senast 18:e juni till disconnection@soc.uu.se. Huvudtalare är Annette Markham (Aarhus University och Loyola University) och Adam Fish (Lancaster University). 

Klicka här för mer information.