Shamus Khan får årets Hans L Zetterbergpris

2018-06-07

Professor Shamus Khan vid Columbia University blir 2018 års mottagare av Hans L Zetterbergpriset i sociologi. Priset har möjliggjorts genom en donation från sociologen Hans L Zetterbergs familj och delas i år ut för andra gången.

Professor Shamus Khan vid Columbia University tilldelas priset för hans framstående bidrag till forskningen om eliter.

Genom att vända blicken mot eliten bygger Khan på den klassiska sociologin samtidigt som han vidareutvecklar forskningen om stratifiering och ojämlikhet. Khan visar i sin forskning hur den amerikanska eliten återskapar sig och sin roll i det moderna samhället. Övriga centrala teman i Khans forskning rör elitutbildningar samt elitens roll inom konstområdet.

Prisceremonin kommer att hållas i Uppsala den 27 september.

Klicka här för mer information.