Inlägg i "War on the rocks" av Ilmari Käihkö

2018-03-22

Postdok Ilmari Käihkö har publicerat ett inlägg i War on the rocks som fokuserar på de så-kallade volontärbataljonerna i Ukraina. Volontärerna betonar vikten av att studera relation mellan stat, nation och krig, central för all sociologisk forskning om beväpnade konflikter.

Läs hela artikeln (på engelska) här.