Ledig tjänst: 2 doktorander i sociologi inom ERC-projektet JUSTEMOTIONS

2018-03-13

Sociologiska institutionen söker två doktorander med utmärkta akademiska meriter för en fyraårig doktorandutbildning. Villkoren för doktorandanställning vid Uppsala universitet är internationellt konkurrenskraftiga. Doktorandtjänsterna kommer att vara kopplade till forskningsprojektet JUSTEMOTIONS; The Construction of Objectivity: An international perspective on the emotive-cognitive process of judicial decision-making som leds av Docent Stina Bergman Blix och är finansierat av Europeiska forskningsrådet.

Doktoranden kommer att vara en del av ett internationellt och interdiciplinärt forskningsprojekt. En stor del av tiden kommer att ägnas åt att samla in data i antingen:

 • Italien, kopplat till the Research Institute on Judicial System of the Italian National Research Council (IRSIG-CNR) i Bolgna, där Senior researcher Francesco Contini kommer att utses till mentor. 

eller

 • Skottland, kopplat till University of Strathclyde, där professor Cyrus Tata kommer att utses till mentor.

För mer information om projektet, se: http://www.soc.uu.se/research/justemotions

Arbetsuppgifter
Forskningsarbetet inkluderar fältarbete i domstolar och åklagarkammare i antingen Italien eller Skottland och omfattar:

 • ”skuggning” av åklagare och domare
 • observationer av brottmålsförhandlingar i domstol
 • genomföra intervjuer med jurister
 • daglig hantering av projektet genom att:
  • kommunicera med en rad professionella aktörer på olika nivåer
  • transkibera och koda intervjuer, fältanteckningar och dokument (med hjälp av dataprogrammet NVivo)
  • kommunicera med projektkollegor i Italien, Skottland, USA och Sverige.
  • skapa och underhålla gemensam databas för primärt och sekundärt material och publicerade källor
  • utveckla ett gemensamt kodschema
 • skriva och skicka in egna och medförfattade manuskript till internationella tidskrifter
 • kommunicera reslutat genom domstolspresentationer i Italien och Skottland, liksom på internationella seminarier och konferenser.

Doktoranden kommer att delta i forskningsarbete och läsa kurser på forskarutbildningsnivå. Andra arbetsuppgifter på institutionen, till exempel administration och undervisning, kan komma att inkluderas i anställningen upp till 20%. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.

Längden på utbildningen med heltidsanställning är fyra år. Villkoren för forskarstudier går att läsa i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Välkommen med din ansökan senast den 3:e april 2018, UFV-PA 2018/832.

Klicka här för mer information om tjänsten samt ansökan.