Slutrapport från ett forsknings- och utvecklingsarbete på fyra skolor - Skol-BIM

2018-01-15

Webbversionen av slutrapporten för projektet Skol-BIM publicerades strax före jul: "Shit, den här människan bryr sig om mig! Om skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som växer upp med föräldrar som har missbruksproblem".

Skol-BIM är ett forsknings- och utvecklingsarbete där skolpersonal, forskare och utvecklingsledare arbetat tillsammans för att utveckla skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till barn och ungdomar som har en förälder med missbruksproblem. Forskarna har gjort intervjuer med skolpersonal och skolornas samverkanspartners (socialtjänst, barnpsykiatri, polis). De har även intervjuat 20 ungdomar som har vuxit upp i missbruksmiljö, och som nu är i slutet av sin skoltid. Ungdomarna har fått berätta om vilken betydelse förälderns missbruk haft för dem, med fokus på skolan. Kunskaper från pågående och tidigare forskning, samverkansbehov, ungdomarnas erfarenheter och tips ligger till grund för utvecklingsarbetet som sker i lokala projektgrupper på skolorna. Skol-BIM är en fortsättning på forskningsprojektet Barn i missbruksmiljöer, BIM (Uppsala universitet 2012–2015). Skol-BIM pågår i samverkan mellan sociologiska institutionen vid Uppsala universitet och Region Uppsala/FoU och fyra skolor under åren 2015–2017. Projektet är finansierat av Folkhälsomyndigheten.

Vill du veta mer? Kontakta forskaren karin.alexanderson@soc.uu.se eller utvecklingsledaren sofia.lind@uppsala.se

Läs rapporten här.