Tiden efter föräldrars missbruk viktig

2017-12-20

Forskaren Karin Alexanderson:

För många barn vars föräldrar har haft missbruksproblem börjar en rehabiliteringsprocess efter att missbruket upphört. Men den tiden glöms lätt bort och det finns brister i eftervården.

Läs hela artikeln här