Clara Iversen har beviljats ett anslag från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

2017-12-07

Clara Iversen har beviljats ett anslag på 3 720 000 sek för sitt forskningsprojekt ”Ord om självmord: kommunikativ självmordsprevention baserad på hjälpsökares och volontärers meningsskapande på en självmordshjälplinje”. Detta 4-åriga juniorforskarprojekt finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.