Spridningskonferens 14 november

2017-05-08

Skol-BIM-projektet 2015–2017 bjuder in till konferens om att stärka skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som växer upp med föräldrar med missbruksproblem.

Erfarenheter från Skol-BIM-projektet 2015–2017 – ett samarbete mellan Region Uppsala/FoU, Uppsala universitet och fyra skolor i Uppsala län.

Projektets syfte
Att utveckla skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till barn som lever i familjer där en vuxen har problem med missbruk så att de ska uppnå kunskapsmålen och förbättra sina möjligheter till ett gott liv, här och nu och som vuxna.

Klicka här för mer information om Spridningskonferensen.

Tid och plats
14 november kl. 08.30–16.00, Ihresalen, Uppsala universitet, Thunbergsvägen 3 H, Uppsala. Notera tid och plats, mer information och inbjudan publiceras i augusti.