Sociologiska institutionen

Masterutbildning vid Sociologiska institutionen

Utbildning på avancerad nivå/masternivå ges genom fristående kurser i Sociologi, Socialpsykologi och Socialt arbete samt genom Masterprogram i samhällsvetenskap. Från hösten 2015 ges även Magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation.

För behörighet till utbildning på avancerad nivå krävs kandidatexamen.

Examen på denna nivå är Filosofie Magister respektive Masterexamen.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Information om inriktingar och kursutbud för Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Information om Magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation