Sociologiska institutionen

Grundutbildning vid Sociologiska institutionen

Inom grundutbildningen ges kurser i Sociologi, Socialpsykologi, Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP) samt, inom Socionomprogrammet, Socialt arbete. Examen på grundnivå är filosofie kandidat (Fil. Kand).

Studier i Sociologi och i Socialpsykologi inleds från och med höstterminen 2013 med den gemensamma kursen Sociologi och Socialpsykologi A, 30 hp som ger behörighet till fortsättningskurserna Sociologi B respektive Socialpsykologi B.

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal har egen inledande A-kurs.

Observera att i en och samma examen kan endast ettdera av ämnena Sociologi, Socialpsykologi och Sociologi med inrikning arbetsliv, organisation och personal ingå.

Socionomprogrammet leder fram till en socionomexamen på 210 hp, vilket är en yrkesexamen och avslutas på avancerad nivå. Det är även möjlig att ansöka om en kandidatexamen i socialt arbete på 180 hp efter termin 6 på programmet. Klicka här för socionomprogrammets kurslista med länkar till respektive kursplan.

Program med inrikting mot personal- och arbetslivsfrågor 180 hp leder till kandidatexamen med beteendevetenskapligt huvudområde.

I listan nedan finner du institutionens kurser på både grundnivå och avancerad nivå (masternivå). Observera att vissa kurser endast ges inom visst program, och inte går att söka som fristående kurs!

Uppsatsseminarier hösten 2016

Uppsatsseminarier

Seminarier hålls under perioden onsdag11/1 –  fredag13/1 2017.

Inlämning:

Inlämning av uppsatser sker senast tisdagen den 3 januari 2017 klockan 10:00
Ett utskrivet exemplar av uppsatsen lämnas i seminarieordförandes postafack och laddas upp till Studentportalen (senast klockan 10.00 den 3 januari).  Den uppladdade filen överförs automatiskt till Urkund för kontroll av ev. oredovisade källor. OBS samma fil som skrivits ut skall laddas upp - paginering måste stämma! En ifylld blankett skall medfölja den inlämnade uppsatsen! Examinator/seminarieordförande gör släppbarhetsbedömning och seminariescheman med 'släppta' uppsatser anslås senast klockan 16 fredagen den 6/1.

Seminarieordförande hösten 2016

Samhällskunskap: Fredrik Palm
Sociologi AOP: Michael Allvin och Rafael Lindqvist
Socionomprogrammet: Rafael Lindqvist
Socialpsykologi: Vessela Misheva
Sociologi: Marcus Persson och Reza Azarian

Schema:

Sociologi (Marcus Persson)

Sociologi AOP och Socialt arbete (Rafael Lindqvist)

Sociologi AOP ( Michael Allvin)