Sociologiska institutionen

Forskarutbildning vid Sociologiska institutionen

Forskarutbildningen bedrivs vid Sociologiska institutionen genom kurser och deltagande i seminarieserier som ledda av institutionens professorer och docenter.

Vid institutionen verksamma professorer företräder sinsemellan skilda teoretiska perspektiv och metodologiska utgångspunkter, vilket borgar för en mycket livaktig och kreativ forskningsmiljö.

Studierektor för forskarutbildningen är Professor Hannah Bradby, Tel: 018-471 51 83, E-post: studierektor-fu@soc.uu.se

Se även Doktorandhandboken.

Information om kommande utlysning:

Institutionen kommer att utlysa doktorandplatser i sociologi nästa gång i mitten av vårterminen 2017, med tillträde den 1 september 2017.

Jobbprenumeration

Är du intresserad av löpande information om lediga doktorandplatser samt andra anställningar vid Uppsala universitet? Anmäl då intresse om Jobbprenumeration. En jobbprenumeration innebär att du får ett e-postmeddelande när det finns ett ledigt arbete inom det eller de områden du valt. Du blir inte automatiskt sökande till en tjänst utan måste aktivt söka den eller de tjänster du är intresserad av.