Department of Sociology

Student

This page is for those who are already a student at the Department of Sociology. If you are curious about our courses and programs you can find more information on this under education

Our courses

In the list below you will find the department's courses at both the first cycle and seconded cycle  (master level). Please note that some courses only are given within certain programs, and you cannot apply to them as a freestanding course! Select semester in the box below and then choose whether you want to see the courses alphabetically or sorted by level (basic / advanced level). Links will take you through to the Student Portal. Observe that the first cycle courses only are given in Swedish.

Samhällsvenskapliga fakultetens periodindelningar

Period

Våren 2017

Hösten 2017

Våren 2018

Hösten 2018

Våren 2019

1 16/1-17/2 28/8-27/9 15/1-18/2 3/9-3/10 21/1-20/2
2 20/2-24/3 28/9-29/10 19/2-25/3 4/10-7/11 21/2-24/3
3 27/3-28/4 30/10-3/12 26/3-1/5 8/11-9/12 25/3-5/5
4 2/5-2/6 4/12-14/1 2/5-3/6 10/12-20/1 6/5-9/6

      

Uppsatsseminarier hösten 2017

Uppsatsseminarier

Seminarier hålls under perioden onsdagen 10/1 –  fredag 12/1 2018.

Inlämning:

Inlämning av uppsatser sker senast tisdagen den 2 januari 2018 klockan 10:00
Ett utskrivet exemplar av uppsatsen lämnas i seminarieordförandes postafack och laddas upp till Studentportalen (senast klockan 10.00 den 2 januari).  Den uppladdade filen överförs automatiskt till Urkund för kontroll av ev. oredovisade källor. OBS samma fil som skrivits ut skall laddas upp - paginering måste stämma! En ifylld blankett skall medfölja den inlämnade uppsatsen! Examinator/seminarieordförande gör släppbarhetsbedömning och seminariescheman med 'släppta' uppsatser anslås senast klockan 16 fredagen den 5/1.

Examinatorer:

Sociologi: Rafael Lindqvist och Stina Bergman Blixt.
Samhällskunskap D: Soc C: Fredrik Palm
Socialpsykologi: Vessela Misheva
Sociologi AOP: Michael Allvin
Socialt arbete: Siv-Britt Björktomta

Extra Uppsatsseminarier för våren 2017

Seminarier hålls under perioden måndag 9/10 –  fredag 20/10 2017.

Inlämning:

Inlämning av uppsatser sker senast fredagen den 29 september 2017 klockan 10:00
Ett utskrivet exemplar av uppsatsen lämnas i seminarieordförandes postafack och laddas upp till Studentportalen (senast klockan 10.00 den 29 september).  Den uppladdade filen överförs automatiskt till Urkund för kontroll av ev. oredovisade källor. OBS samma fil som skrivits ut skall laddas upp - paginering måste stämma! En ifylld blankett skall medfölja den inlämnade uppsatsen! Examinator/seminarieordförande gör släppbarhetsbedömning och seminariescheman med 'släppta' uppsatser anslås senast klockan 16 onsdagen den 4/10

Examinatorer:

Sociologi och Samhällskunskap D: Soc C: Fredrik Palm och Tora Holmberg
Socialpsykologi: Vessela Misheva
Sociologi AOP: Michael Allvin och Rafael Lindqvist
Master och Magister: Marcus Persson, Sebastian Kohl, Alexander Dobeson och Fredrik Palm
Socialt arbete: Daniel Nilsson Ranta, Siv-Britt Björktomta och Rafael Lindqvist

Scheman:

Socialt arbete

Sociologi C