Department of Sociology

Student

This page is for those who are already a student at the Department of Sociology. If you are curious about our courses and programs you can find more information on this under education

Our courses

In the list below you will find the department's courses at both the first cycle and seconded cycle  (master level). Please note that some courses only are given within certain programs, and you cannot apply to them as a freestanding course! Select semester in the box below and then choose whether you want to see the courses alphabetically or sorted by level (basic / advanced level). Links will take you through to the Student Portal. Observe that the first cycle courses only are given in Swedish.

Samhällsvenskapliga fakultetens periodindelningar

Hösten 2016            Våren 2017            Hösten 2017          Våren 2018

Period 1: 29/8-28/9        Period 1:16/1-17/2      Period 1: 28/8-27/9      Period 1: 15/1-18/2
Period 2: 29/9-28/10      Period 2: 20/2-24/3     Period 2: 28/9-29/10    Period 2: 19/2-25/3
Period 3: 31/10-30/11    Period 3: 27/3-28/4     Period 3: 30/10-3/12    Period 3: 26/3-1/5
Period 4: 1/12-13/1        Period 4: 2/5-2/6         Period 4: 4/12-14/1      Period 4: 2/5-3/6

Uppsamlings seminarier för uppsatsopponering höstterminen 2016

Uppsatsseminarier

Seminarier hålls under perioden måndag 13/3 –  fredag17/3 2017.

Inlämning:

Inlämning av uppsatser sker senast måndagen den 27 februari 2017 klockan 10:00
Ett utskrivet exemplar av uppsatsen lämnas i seminarieordförandes postafack och laddas upp till Studentportalen (senast klockan 10.00 den 27 februari).  Den uppladdade filen överförs automatiskt till Urkund för kontroll av ev. oredovisade källor. OBS samma fil som skrivits ut skall laddas upp - paginering måste stämma! En ifylld blankett skall medfölja den inlämnade uppsatsen! Examinator/seminarieordförande gör släppbarhetsbedömning och seminariescheman med 'släppta' uppsatser anslås senast klockan 16 fredagen den 3/3.

Seminarieordförande uppsamlingsseminarier

Samhällskunskap: Fredrik Palm
Sociologi AOP: Michael Allvin och Rafael Lindqvist
Socionomprogrammet: Rafael Lindqvist
Socialpsykologi: Vessela Misheva
Sociologi: Marcus Persson och Reza Azarian

Uppsatsseminarier våren 2017

Uppsatsseminarier

Seminarier hålls under perioden tisdag 30/5 –  fredag 2/6 2017.

Inlämning:

Inlämning av uppsatser sker senast måndagen den 22 maj 2017 klockan 10:00
Ett utskrivet exemplar av uppsatsen lämnas i seminarieordförandes postafack och laddas upp till Studentportalen (senast klockan 10.00 den 22 maj).  Den uppladdade filen överförs automatiskt till Urkund för kontroll av ev. oredovisade källor. OBS samma fil som skrivits ut skall laddas upp - paginering måste stämma! En ifylld blankett skall medfölja den inlämnade uppsatsen! Examinator/seminarieordförande gör släppbarhetsbedömning och seminariescheman med 'släppta' uppsatser anslås senast klockan 16 fredagen den 26/5

Examinatorer:

Sociologi och Samhällskunskap D: Soc C: Susanne Gustafsson och Tora Holmberg
Socialpsykologi: Vessela Misheva
Sociologi AOP: Michael Allvin och Rafael Lindqvist
Master och Magister: Marcus Persson och Fredrik Palm
Socialt arbete: Daniel Nilsson Ranta, Siv-Britt Björktomta och Rafael Lindqvist