Förändrade kurser och uppsamlingstentamen

Förändringen inom vissa kurser fr.o.m. Ht2017 medför att följande kurser genomgår förändringar:

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A (första 15 hp delen, teori och metod)

Sociologi och socialpsykologi A (första 15 hp delen, teori och metod samt delkursen Identitet och kultur 15 hp)
Det här gäller dig som har varit förstagångsregistrerad på kursen före ht-17 och fortfarande inte är klar med ovanstående nämnda delkurser.

Då kurserna förändras erbjuds de studenter som ännu släpar högskolepoäng från dessa kurser att tentera enligt det tidigare examinationsupplägget i enlighet med ”Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet”:

6.15 För kurser som upphört eller genomgått större förändringar ska minst tre examinationstillfällen ges under en tidsperiod som bör omfatta minst tre terminer. Studenten ansvarar själv för att informera sig om förändringar i kursinnehållet. Dock ska institutionen vara behjälplig med sådan information. "

Tentamenstillfällen för ovanstående kurser ges:

HT2018

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A och  Sociologi och socialpsykologi A (2SC107), första 15 hp delen, teori och metod:

2SC017/2SC107 – 1304 (kortsvar) – 2018-11-14

2SC017/2SC107 – 1305 (essä) – 2018-11-21

2SC017/2SC107 – 1306 (metod) – 2018-11-28

Samt delkursen Identitet och kultur inom kursen Sociologi och socialpsykologi A
2SC107 – 1312 (identitet och kultur) – 2018-12-05

Gör tentamensanmälan!

Viktigt: Gör tentamensanmälan i Studentportalen. Här framgår tid och plats

De studenter som ännu släpar examinerande moment efter HT2018 erbjuds att följa den då gällande examinationen inom kursen. Notera att det då kan innebära studier i större omfattning för att genomföra examinationen.