Sociologiska institutionen

Studievägledning vid Sociologiska institutionen

På institutionen finns två studievägledare. De finns tillgängliga under angivna telefontider. I mån av tid är de också tillgängliga för spontana besök i kortare ärenden, men ser helst att du bokar via telefon eller mejl.  Studievägledare är även närvarande under introduktionen på A-nivå och vid programstarter samt informerar blivande studenter vid t.ex. Universitetsdagen som infaller i mitten av mars varje år.

svängdörr till sociologi


Studievägledaren kontaktar du när du behöver råd angående studier vid institutionen eller personlig vägledning, information om studier och yrkesval, rådgivning om studievanor och angående eventuella problem med studierna m.m.

Om du bokat en tid men får förhinder, vänligen kom i håg att avboka samtalstiden via telefon eller e-post.

Vid mer övergripande frågor kan du med fördel vända dig till Enheten för studie- och karriärvägledning. Enheten finns på S:t Olofsgatan 10B.

Telefontider och kontakt

Under terminstid:

Måndag - torsdag kl. 10-12

OBS! den 17 -19 maj har Studievägledningen stängt. Vi befinner oss då på Nationella studievägledarkonferensen i Lund. Skicka gärna e-post så besvarar vi det så snart vi hinner när vi är åter.

Katriina Östensson
Telefon: 018-471 15 05
Sociologi, Socialpsykologi, Socionomprogrammet, Magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation samt Masterprogrammet.

Annica Eriksson
Telefon: 018-471 10 74
Sociologi AOP, PA-programmet och Masterprogrammet.

Maila gärna på e-post: studievagledare@soc.uu.se

Postadress:
Uppsala universitet
Sociologiska institutionen
Box 624
751 26 Uppsala

Besöksadress:
Thunbergsvägen 3H

Stöd vid särskilda behov

Samordnare för studenter med funktionshinder 

Dyslektikerna - är en förening av och till studenter med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Övriga resurser

Språkverkstaden erbjuder alla studenter på grund- och avancerad nivå vid universitetet vägledning i skriftlig och muntlig framställning.

Studenthälsan är till för studenterna vid Uppsala universitet och SLU och har till uppgift är att ge stöd i studierelaterade frågor när orken inte riktig räcker till. På Studenthälsan finns läkare, sjuksköterskor, kuratorer och psykologer, med studierelaterade problem som expertområde. Studenthälsan erbjuder också kurser och workshops i att hantera stress, öka ditt självförtroende och träning i att tala inför andra. 

Någon att tala med

Universitetskyrkan finns till för studenter och personal vid Uppsala universitet och SLU. De har tystnadsplikt och du är välkommen dit oavsett vad du tror eller inte tror på.

Intresserad av utbytesstudier?

Vi hänvisar de studenter som är intresserade av att läsa utomland till Internationella kansliet vid Uppsala universitet. Sociologiska institutionen har inga egna utbyten, utan alla studenter som vill åka utomlands vänder sig till internationella kansliet för information och ansökan. Uppsala universitet har utbyten över hela världen och inom en mängd olika ämnen. Utbytesstudier ger internationell erfarenhet och nya perspektiv. Dessutom får studenterna ökade språkkunskaper och möjlighet att lära känna en annan kultur. Som student vid Uppsala universitet har du många möjligheter att studera utomlands via något av universitetets utbytesavtal.