Sociologiska institutionen

Student

Denna sida vänder sig till dig som redan är student vid Sociologiska institutionen. Om du är nyfiken på våra kurser och program hittar du mer information om detta under utbildning.

Våra kurser

I listan nedan finner du institutionens kurser på både grundnivå och avancerad nivå (masternivå). Observera att vissa kurser endast ges inom visst program, och inte går att söka som fristående kurs! Välj termin i boxen nedan och välj sedan om du vill se kurserna i bokstavsordning eller sorterade efter nivå (grundnivå/avancerad nivå). Länkarna för dig vidare till Studentportalen.

Samhällsvenskapliga fakultetens periodindelningar

Period

Våren 2017

Hösten 2017

Våren 2018

Hösten 2018

Våren 2019

1 16/1-17/2 28/8-27/9 15/1-18/2 3/9-3/10 21/1-20/2
2 20/2-24/3 28/9-29/10 19/2-25/3 4/10-7/11 21/2-24/3
3 27/3-28/4 30/10-3/12 26/3-1/5 8/11-9/12 25/3-5/5
4 2/5-2/6 4/12-14/1 2/5-3/6 10/12-20/1 6/5-9/6

      

Uppsatsseminarier hösten 2017

Uppsatsseminarier

Seminarier hålls under perioden onsdagen 10/1 –  fredag 12/1 2018.

Inlämning:

Inlämning av uppsatser sker senast tisdagen den 2 januari 2018 klockan 10:00
Ett utskrivet exemplar av uppsatsen lämnas i seminarieordförandes postafack och laddas upp till Studentportalen (senast klockan 10.00 den 2 januari).  Den uppladdade filen överförs automatiskt till Urkund för kontroll av ev. oredovisade källor. OBS samma fil som skrivits ut skall laddas upp - paginering måste stämma! En ifylld blankett skall medfölja den inlämnade uppsatsen! Examinator/seminarieordförande gör släppbarhetsbedömning och seminariescheman med 'släppta' uppsatser anslås senast klockan 16 fredagen den 5/1.

Examinatorer:

Sociologi: Rafael Lindqvist och Stina Bergman Blixt.
Samhällskunskap D: Soc C: Fredrik Palm
Socialpsykologi: Vessela Misheva
Sociologi AOP: Michael Allvin
Socialt arbete: Siv-Britt Björktomta

Extra Uppsatsseminarier för våren 2017

Seminarier hålls under perioden måndag 9/10 –  fredag 20/10 2017.

Inlämning:

Inlämning av uppsatser sker senast fredagen den 29 september 2017 klockan 10:00
Ett utskrivet exemplar av uppsatsen lämnas i seminarieordförandes postafack och laddas upp till Studentportalen (senast klockan 10.00 den 29 september).  Den uppladdade filen överförs automatiskt till Urkund för kontroll av ev. oredovisade källor. OBS samma fil som skrivits ut skall laddas upp - paginering måste stämma! En ifylld blankett skall medfölja den inlämnade uppsatsen! Examinator/seminarieordförande gör släppbarhetsbedömning och seminariescheman med 'släppta' uppsatser anslås senast klockan 16 onsdagen den 4/10

Examinatorer:

Sociologi och Samhällskunskap D: Soc C: Fredrik Palm och Tora Holmberg
Socialpsykologi: Vessela Misheva
Sociologi AOP: Michael Allvin och Rafael Lindqvist
Master och Magister: Marcus Persson, Sebastian Kohl, Alexander Dobeson och Fredrik Palm
Socialt arbete: Daniel Nilsson Ranta, Siv-Britt Björktomta och Rafael Lindqvist

Scheman:

Socialt arbete

Sociologi C