Sociologiska institutionen

Seminarier

Vid Sociologiska institutionen finns två aktiva seminarieserier: Högre seminariet samt Att identifiera sociologins nuvarande läge. Mer information samt schema för respektive seminarie finns nedan.

Högre seminariet

Högre Seminariet är institutionens centrala akademiska mötesplats. Vid seminariet lägger såväl internationella och nationella gäster fram sin forskning som institutions forskare. Högre seminariet omfattar även doktorandpresentationer av förstårsuppsats, halvtids- och slutseminarium.

Vid intresse att lägga fram uppsats vid högre seminariet kontakta ordförande för seminariet, Vessela Misheva.

Kommande Högre seminarier

29:e november

Maria Langa, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet

Avhandlingstitel: THE LOUD SPRING: EXPLORING THE CULTURE OF URBAN GARDENING IN SWEDEN

Hurvudhandledare: Tora Holmberg, Sociologiska institutionen, UU. 

Bihandledare: Jacob Bull, Centrum för genusvetenskap, UU.

Opponenter: Professor Miguel Martinez, Ph.D.  från Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), UU & Yên Mai, doktorand vid sociologiska instiutionen, UU. 

Välkommen!

Höstterminen 2018

5 September, Philip Creswell, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet

Vårterminen 2018

24 januari, Mai Lundemark, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
14 februari, Richard Johansson, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
28 februari, Hedvig Gröndal slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet


Höstterminen 2017

30 augusti, Edvin Sandström, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet (obs: kl. 10.15)                                      
7 september, Elizabeth Stokoe och Rein Sikveland, Loughborough University, Storbitannien
13 september, Tobias Olofsson, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
20 september, Jonas Bååth, slutseminarium, Sociologi, Uppsala universitet
28 september, Louise Ryan, University of Sheffield
11 oktober, Jérôme Michaud, Sociologi och fysik, Uppsala univeristet
15 november, Professor Lisa Adkins,University of Tampere and University of Turku, Finland & School of Humanities and Social Science, University of Newcastle, Australia
29 november, Maria Langa, halvtidsseminarium, Sociologi, Uppsala universitet

Vårterminen 2017


7 januari Kristoffer Kropp, Roskilde universitet, Denmark (OBS! en tisdag och 13-15 )
23 februari Giselinde Kuipers, University of Amsterdam
1 mars Maricel Knechtel, Sociologi, Uppsala universitet
15 mars Mirjam Künkler, Georg-August-Universität Göttingen
5 april Tobias Werron, Bielefeld University
10 april Brooke Harrington, Copenhagen Business School, Denmark  (OBS! Måndag, 14-16 i rum 2-1077)
26 april Pernilla Agård, Sociologi, Uppsala universitet
17 maj Arne Dressler, University of Cologne, Germany
31 maj Kathia Serrano Velarde, Max Weber Institute of Sociology, University of Heidelberg
7 juni Mikael Svensson, Sociologi, Uppsala universitet

Höstterminen 2016

8 september: Jens Beckert, (Max Planck institutet, Köln)
14 september: Joseph Kotarba Texas State University
12 oktober: Asaf Darr (Dep. of Sociology and Anthropology, University of Haifa)
21 december: Marie Sépulchre (Sociology Uppsala)

Vårterminen 2016

28 january (Note: Thursday): Richard Swedberg (Sociology Uppsala)
10 february: Marcin Serafin (Max Planck Institutet, Köln)
4 may: Gary Alan Fine (Northwestern University, Chicago)
25 may: Ursula Mense-Petermann (Uni Bielefeld)
31 may (Note:Tuesday): Neil Fligstein, (The University of California, Berkeley)
1 june: Philip Creswell (Sociology Uppsala)

Seminarium – Att identifiera sociologins nuvarande läge

Syfte:

Att öppna en dialog om sociologins nuvarande tillstånd: Dess begränsningar och problem samt tendenser som kan spåras om sociologins framtida möjligheter.

Deltagare:

Seminariet vänder sig till de som genom sina studier, forskning, undervisning, handledning etc har känt behov av en sådan dialog.

Tid: En gång per månad. Fösta mötet tisdag 21 oktober 2014, kl 13.
Lokal: Rum Eng  3 – 1012, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
Koordinator: Mats Franzén

Schema

Tid: Kl 16 sista måndagen i månaden
Lokal: Torgny Segerstedt-rummet Eng:2-1026

Hösten 2017

Höstens program bjuder tre seminarier, samtliga med direkt anknytning till samtidens kritiska händelser.

Måndag 25 september 2017:  Göran Ahrne om Wolfgang Streecks Köpt tid (Gekaufte Zeit [2013]) – en diagnos av den samtida globala kapitalismen som ett slags oförlöst kris alltsedan 1970-talet: kapitalism på krita som Magnus Lundström skrev i sin recension i Arbetarbladet. (Som snabbintroduktion, läs gärna Streecks artikel ’The crisis of democratic capitalism’ i NLR 71, 2011, 5-29).

Måndag 30 Oktober 2017: Mats Franzén om populismen som fenomen och svar på kapitalismen olösta samtidskris med utgångspunkt i Jan-Werner Müllers Vad är populism? (2017; Was ist populismus? [2016]).

Måndag 27 november 2017: Anders Rudqvist & Kaj Århem presenterar ett nytt forskningsprojekt om Colombia efter ett halvsekel av inbördeskrig: Peasent reserves and the future of smallholder agriculture in post-conflict Clombia: a new model for urban development?

Vårterminen 2017

Måndagen 30 januari 2017
Vi diskuterar Thomas Piketty.
Som diskussionsunderlag kan bl a användas Jesper Roines Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet

Måndagen 27 februari 2017
Lars Udehn inleder med Homo Sociologicus

Måndagen 27 mars 2017 Doktorandpresentationer

  • Mai Lundemark: Facklig organisering av immigranter i Danmark – en projektbeskrivning
  • Josef Dahlberg: Sociologins didaktiska komponent – Ett diskussionsunderlag för hur vi kan skapa en sociologisk förståelse
  • Tobias Olofsson: Drilling, Measuring, Inferring and Proving: Risk and Uncertainty in Mineral Exploration and Economic Forecasting in Sweden

Måndagen 24 april 2017
Patrik Aspers inleder med Socioontologi

Måndagen 29 maj 2017
Thomas Coniavitis inleder med Några kommentarer till Hans Zetterberg ”The Historical Differentiation of European Institutional Realms.

Hösten 2016

Måndagen 26 september 2016
Peter Sohlberg och Göran Ahrne Normer och Regler – var finns de?

Måndagen 31 oktober 2016
Mats Franzén Normkritik II

Måndagen 28 november 2016
Tom Burns och Ilkka Henrik Mäkinen Bringing Social Systems Theory back into Sociology.

Våren 2016

Måndagen 25 januari 2016
Michael Allvin Vart är ”arbetet” på väg?

Måndagen 29 februari 2016
Patrik Aspers Orsak, former och konsekvenser av värderingar inom och utom ekonomin

Mars  ”Sociologidagar”

Måndag 30 maj 2016
Anders Rudqvist Utvecklingsprojekt, konflikter och tillämpad samhällsvetenskap – vad kan det sociologiska perspektivet bidra med?  Empiriska exempel från Latinamerika

Hösten 2015

Måndagen 28 september 2015
Peter Ekegren Poststrukturalism → Postmodernism: Marxism

Måndagen 26 oktober 2015
Donald Broady Geometrisk sociologi. Om Bourdieu-traditionens egenart

Måndagen 30 november 2015
Peter Sohlberg Sociologins aktörs- och systemvokabulär – Parallella världar?