Forskargrupper

En betydande del av institutionens forskning är organiserad i form av forskargrupper, vilka fungerar som plattformar för idéutbyte och koordinering av forskningsaktiviteter. Vetenskaplig samordnare för grupperna är Hannah Bradby och Sandra Torres (Välfärd och livslopp), Tora Holmberg (Cultural Matters Group) and Patrik Aspers (The Uppsala Laboratory of Economic Sociology).

Välfärd och Livslopp

Forskargruppen Välfärd och Livslopp studerar välfärdens villkor och innebörder i relation till människors livslopp. I fokus är betydelsen som klass, kön, ålder och funktionsnedsättning kan ha för livsloppet och för människors välfärd.

Läs mer om Välfärd och Livslopp här.

The Uppsala Laboratory of Economic Sociology

Understanding the economy is central to understanding social life. The Uppsala Laboratory of Economic Sociology investigates this link between the economic and the social to produce new knowledge for economic sociologists, social scientists, and the public.

Click her for more information about The Uppsala Laboratory of Economic Sociology.