Sociologiska institutionen

Forskning vid sociologiska institutionen

Forskning vid Sociologiska institutionen

Vid Sociologiska institutionen bedrivs huvudsakligen teoribaserad empirisk forskning med tydlig koppling till det omgivande samhället. Hos institutionens forskare finns en lång tradition av att överbrygga uppdelning i ”teori” och ”empiri”.

Forskningen inbegriper centrala sociala fenomen som identitet, ordning, det sociala, och värde. Därvid gör sig också frågor om ontologi och epistemologi aktuella. Forskningsområden som företräds av forskare och doktorander är: barns utsatthet, ekonomisk sociologi, funktionsnedsättningar, organisationssociologi, teoriutveckling, socialgerontologi, socialpsykologi, samt (via IBF) urbanforskning.

Forskningen bedrivs antingen inom någon av de forskargrupper som finns vid institutionen - Välfärd och livslopp, Cultural Matters Group och The Uppsala Laboratory of Economic Sociology eller i form av forskningsprojekt.