Department of Sociology

Ledig tjänst administratör

2018-01-22


Sociologiska institutionen
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige. Institutionen har idag ett sextiotal anställda forskare, lärare, och administratörer samt omkring femhundra studenter varje termin och sammanlagt är ca 30 doktorander inskrivna vid institutionens forskarutbildning varav huvuddelen även ingår i de anställda vid institutionen. Institutionen bedriver huvudsakligen teoribaserad empirisk forskning med tydlig koppling till det omgivande samhället. Sociologiska institutionen är värdinstitution för det nyinrättade Centrum för Socialt arbete och den administrativa enheten erbjuder kvalificerad service både för Centrum och för institutionen som helhet. För närvarande består den administrativa enheten av sju medarbetare och vi behöver nu förstärka bemanningen med ytterligare en administratör.

Arbetsuppgifter: Som administratör kommer du att arbeta med det löpande ekonomiarbetet vid institutionen, i nära samarbete med institutionens ekonomiadministratör.  Du kommer också ha registratorsuppgifter och vara ansvarig för institutionens arkiv. Även övrigt normalt förekommande administrativa arbetsuppgifter kopplade till institutionens utbildnings- och forskningsmiljöer ingår i arbetsuppgifterna. Dessa uppgifter kan t.ex. vara konferensadministration samt sedvanlig utbildnings- och forskningsadministration. Du behöver vid behov kunna arbeta i flera datasystem, förutom ekonomisystemet Raindance och arkivsystemet W3D3, även i Primula, InfoGlue, Uppdok m fl.

Anställningsform:
Visstidsanställning 1 år, med viss möjlighet till förlängning

Välkommen med din ansökan senast 2018-02-12, UFV-PA 2018/108
Klicka här för mer information om tjänsten samt ansökan