Seminarier

I uppbyggnadsskedet 2018 bedriver CESAR seminarier i samarbete med sociologiska institutionen.
Högre seminarier hålls på onsdagar kl. 14-16.
Forskargruppen Välfärd och livslopp håller interna seminarier på tisdagar kl. 14-16.