Sociologiska institutionen

Projekt vid andra enheter där CESARs forskare medverkar

Relationen mellan skuldupplevelse och skuldbeläggande i domstolsförhandlingar - en jämförande studie av våldtäkt, misshandel och personrån (projektledare Maritha Jacobsson, Umeå universitet, medarbetare Stefan Sjöström. Forte 2018-2020)

Brukarbaserade sociala rörelser på det reformerade psykiatriområdet – organisering och förhållningssätt till vården (projektledare Urban Markström, Umeå universitet, medarbetare Stefan Sjöström och Hilda Näslund, Umeå universitet. Forte 2016-2018)