Sociologiska institutionen

Cesar

Centrum för socialt arbete. 

Välkommen till CESAR – Centrum för socialt arbete

CESAR är ett nybildat centrum sedan årsskiftet 2017/18 och värd för socionomprogrammet på Uppsala universitet. Det är en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö med ansvar för forskning, forskarutbildning och utbildning på grund-och avancerad nivå i socialt arbete. Som en del av Uppsala universitet är det en mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog.

Läs intervju om CESAR

Invigningssymposium för CESAR

Den 17 oktober inviger rektor Eva Åkesson CESAR. Detta sker i sammanhanget av ett vetenskapligt symposium på temat Våld, kön och kriminalitet – socialt arbete med förövare och utsatta. Temat för symposiet är valt för att återspegla en central forskningsinriktning vid CESAR, men också för att ge en vetenskaplig belysning av samhällsfrågor som varit högaktuella i årets valrörelse.

CESAR bildades den 1 januari 2018 som följd av att Uppsala universitet beslutat om en satsning på ämnet socialt arbete. CESAR tog då över ansvaret för socionomprogrammet. Universitetets satsning på socialt arbete har bland annat inneburit inrättande av forskarutbildning och etablering av en lärostolsprofessur. Sedan starten har ett intensivt rekryterings- och utvecklingsarbete bedrivits. Från höstterminen 2018 består CESARs akademiska personal av en professor, två biträdande lektorer, fem universitetslektorer, en vik universitetslektor och två doktorander. I socionomprogrammets lärarlag ingår ytterligare ett antal lärare verksamma vid andra institutioner vid Uppsala universitet.

Deltagande i symposiet är kostnadsfritt och vi bjuder åhörare på en enkel lunch. 

Program

Anmälan

Medarbetarpresentation

Här kommer CESAR presentera nya medarbetare löpande. Först ut är biträdande lektor Stina Fernqvist:

Stina Fernqvist är sociolog och disputerade 2013 på avhandlingen En erfarenhet rikare?: En kvalitativ studie av barns strategier och barnfattigdomens villkor i välfärdsstaten. Intresset för ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer, hur dessa familjer hanteras av i det sociala arbetets praktik samt synen på ekonomisk och social utsatthet i välfärdsstaten i stort, utgör kärnan i hennes forskning. Detta har bland annat resulterat i ett FORTE-finansierat projekt vid Institutet för bostads- och urbanforskning (UU) där vräkningar av barnfamiljer var i fokus. Hon är sedan mars 2018 verksam som biträdande universitetslektor på CESAR där hon också driver ett tvåårigt projekt med finansiering från Försäkringskassan.

Socionomprogrammet i Uppsala firar 10 år med nystart

Vi firar med en temadag som vänder sig till såväl programmets studenter som till samarbetspartners. Följ länken nedan för mer information och anmälan.

Temadag den 4/12 kl. 13–16.30

Socionomernas högtidsceremoni

Den 27 januari 2018 arrangerade Socionomus – Studentföreningen för socionomstudenter och studenter i socialt arbete vid Uppsala universitet den årliga ceremonin för nyexaminerade socionomstudenter. I år var det 30 socionomer som två och två i procession tågade in i Universitetshuset aula för att under högtidliga former sätta punkt för socionomstudierna och ta klivet ute på fältet som socionomer och socialarbetare. Socionomus höll i programmet och Universitetet och Socionomprogrammet företräddes av programsamordnare samt studievägledare som båda höll tal till de nyblivna socionomerna. Under den traditionsenliga rosceremonin fick studenterna en röd ros samt en pin från Uppsala universitet. Högtiden avslutades i universitetshuset foajé med mingel för studenterna och deras anhöriga och vänner.

Här nedan ser du bilder från vårens examensceremoni för socionomer. Foto: Sanna Sättare socionomstudent termin 5. 

  • Examensceremoni för socionomer
  • Examensceremoni för socionomer
  • Examensceremoni för socionomer
  • Examensceremoni för socionomer
  • Examensceremoni för socionomer