Sociologiska institutionen

Cesar

Centrum för socialt arbete. 

Välkommen till CESAR – Centrum för socialt arbete

CESAR är ett nybildat centrum sedan årsskiftet 2017/18 och värd för socionomprogrammet på Uppsala universitet. Det är en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö med ansvar för forskning, forskarutbildning och utbildning på grund-och avancerad nivå i socialt arbete. Som en del av Uppsala universitet är det en mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog.

Läs intervju om CESAR

Möjligt att söka till forskarutbildning

Professor i Socialt arbete Stefan Sjöström tipsar om att det nu är dags att söka till forskarutbildningen i Socialt arbete för start i september 2018.

- Vi har stora förhoppningar om att erbjuda en givande och rolig forskarutbildning vid CESAR. Passa på att söka och bli en av de första att disputera i socialt arbete vid UU.

För mer information och ansökan

Socionomernas högtidsceremoni

Den 27 januari 2018 arrangerade Socionomus – Studentföreningen för socionomstudenter och studenter i socialt arbete vid Uppsala universitet den årliga ceremonin för nyexaminerade socionomstudenter. I år var det 30 socionomer som två och två i procession tågade in i Universitetshuset aula för att under högtidliga former sätta punkt för socionomstudierna och ta klivet ute på fältet som socionomer och socialarbetare. Socionomus höll i programmet och Universitetet och Socionomprogrammet företräddes av programsamordnare samt studievägledare som båda höll tal till de nyblivna socionomerna. Under den traditionsenliga rosceremonin fick studenterna en röd ros samt en pin från Uppsala universitet. Högtiden avslutades i universitetshuset foajé med mingel för studenterna och deras anhöriga och vänner.

Här nedan ser du bilder från vårens examensceremoni för socionomer. Foto: Sanna Sättare socionomstudent termin 5. 

  • Examensceremoni för socionomer
  • Examensceremoni för socionomer
  • Examensceremoni för socionomer
  • Examensceremoni för socionomer
  • Examensceremoni för socionomer