Department of Sociology

CESAR

Centre for Social Work

Välkommen till CESAR – Centrum för socialt arbete

CESAR är ett nybildat centrum sedan årsskiftet 2017/18 och värd för socionomprogrammet på Uppsala universitet. Det är en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö med ansvar för forskning, forskarutbildning och utbildning på grund-och avancerad nivå i socialt arbete. Som en del av Uppsala universitet är det en mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog.

Läs intervju om CESAR

– Centrum för socialt arbete blir centralt för att bygga upp relevant forskning som kan komma både samhället och studenterna till godo. Det nya centrumet är också viktigt för att lyfta fram kvaliteterna i socionomprogrammet och utveckla detsamma både vad gäller innehåll och upplägg. På det här sättet kan vi ge socionomprogrammet en tydligare identitet, det är viktigt inte minst för studenterna, säger Mats Edenius, dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten.

Socionomernas högtidsceremoni

Den 27 januari 2018 arrangerade Socionomus – Studentföreningen för socionomstudenter och studenter i socialt arbete vid Uppsala universitet den årliga ceremonin för nyexaminerade socionomstudenter. I år var det 30 socionomer som två och två i procession tågade in i Universitetshuset aula för att under högtidliga former sätta punkt för socionomstudierna och ta klivet ute på fältet som socionomer och socialarbetare. Socionomus höll i programmet och Universitetet och Socionomprogrammet företräddes av programsamordnare samt studievägledare som båda höll tal till de nyblivna socionomerna. Under den traditionsenliga rosceremonin fick studenterna en röd ros samt en pin från Uppsala universitet. Högtiden avslutades i universitetshuset foajé med mingel för studenterna och deras anhöriga och vänner.

Här nedan ser du bilder från vårens examensceremoni för socionomer. Foto: Sanna Sättare socionomstudent termin 5. 

  • Examensceremoni för socionomer
  • Examensceremoni för socionomer
  • Examensceremoni för socionomer
  • Examensceremoni för socionomer
  • Examensceremoni för socionomer