Video om forskning om social exkludering av äldre

2018-08-10

Våra forskare ingår i olika internationella nätverk. Prof. Sandra Torres, till exempel, ingår just nu i det COST-finansierade europeiska forskningsnätverket ROSEnet. Sådana nätverk syftar till att inventera forskningsläget i olika ämnen och påverka samhällsdebatten kring dessa. 

I denna video ser du hur Sandra  - som delar ledarskapet över arbetsgruppen om civil exkludering inom ramen för ROSEnet– bidrar till att sammanfatta forskningsläget när det gäller social exkludering av äldre tillsammans med kollegor från detta nätverk.

Aktuella nyheter